सवतकडा धबधबा Savatakda Waterfalls

सवतकडा धबधबा Savatakda Waterfalls

  कोकणातील अनेक अशी ठिकाणं आहेत जी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील पर्यटकांना खुणावत असतात.सवतकडा धबधबा हे राजापूर तालुक्यातील चुनाकोळवण मधीलही एक असेच …

Read more