मार्लेश्वर मंदिर Marleshwar

मार्लेश्वर marleshwar

वनश्रीने नटलेला सह्याद्री म्हणजेच निसर्गाचा अविष्कारच आहे . त्यातच मार्लेश्वर मंदिर Marleshwar म्हणजे नागमोडी पर्वतरांगा जणू निसर्ग सागरावर उमटणा-या सोनेरी …

Read more

सवतकडा धबधबा Savatakda Waterfalls

सवतकडा धबधबा Savatakda Waterfalls

  कोकणातील अनेक अशी ठिकाणं आहेत जी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील पर्यटकांना खुणावत असतात.सवतकडा धबधबा हे राजापूर तालुक्यातील चुनाकोळवण मधीलही एक असेच …

Read more